آنالیز

آنالیز

+اینجا برای من یعنی آرامش
+برای دل خودم مینویسم: )
+ در جستجوی خویشتن
+خلاصه لینک برای بلاگفا:
yon.ir/5jhx

یک شخصیت های در اطراف آدم ها وجود دارند به دلیل نداشتن هیچ نقطه اشتراکی و چه بسا آزار و اذیت؛ حتی از هر گونه برخورد خودداری نموده و از آنها بعنوان سوهان روح یاد میکنیم.

حالا همین سوهان روح ها در یک صبح  آفتابی بهمن ماه با شماره ی ناشناس به گوشی همراهت زنگ میزنند (توجه داشته باشید اگر شماره ی آنها را هم سیو داشته باشیم به احتمالا قرین به یقین از بلاک شده ها محسوب میشوند) ؛ خلاصه وقتی جواب میدهیم که ای دل غافل رکب زده اند و مجبوریم حرف بزنیم. 

حالا نه از سرِ ترحم,  من چیکار کنم به این شخصیت وقتی می گوید: " توی همه ی شماره هام به خداوندی خدا قسم دلم فقط تو رو خواست,  خودتو ازم تحریم نکن لامصب " :(  

 دلم میخواست کف هال بنشینم پشت صدای بغض آلود او گلوله گلوله اشک بریزم و فریاد بزنم " خدایا چرا من باید پناه اون باشم "

اینجاست به حرف زنداداشم ایمان میاورم ورود ما به این دنیا باری از مسئولیت است ,شاید کوچیک, شاید حتی خودمان هم بی خبر از انجام ش روزگار را سپری میکنیم.

۹۵/۱۱/۱۱
آنالیز