آنالیز

آنالیز

+اینجا برای من یعنی آرامش
+برای دل خودم مینویسم: )
+ در جستجوی خویشتن
+خلاصه لینک برای بلاگفا:
yon.ir/5jhx

لعنت به آدمی که وسط خوشحالی این روزهاش ، چند لحظه یبار توی دلش غم یادآوری بشه و در وسط جمع آنچنان از ته دل بخنده که بهش بگن وای "خوشبحالت با انرژی مثبتی و چقدر خوبه که خودتی"

لعنت به همچین آدمی  

لعنت به من

۹۶/۱۱/۲۳
آنالیز